AVG: ons privacybeleid

AVG PRIVACYBELEID

Keys for cars Zeeland, gevestigd in Middelburg, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Keys for cars Zeeland verwerkt van haar klanten, afnemers en andere geïnteresseerden.

Keys for cars Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

 

1. Verantwoordelijke:  

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Keys for cars Zeeland, de privacyfunctionaris is bereikbaar op: (0031)621936433 en per email via: info@keysforcarszeeland.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken:     

-aanhef

-voorletter(s) en achternaam

-adresgegevens

-telefoonnummer

-emailgegevens

-bankrekeningnummer

-kenteken, merk en type van het voertuig waarvoor een sleutel hersteld, dan wel vervaardigd is.

2.1 Keys for cars Zeeland verwerkt de in punt 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:   

-het bestellen van een autosleutel voor uw voertuig

-het afhandelen van uw betaling door middel van het opstellen van een factuur

-contact met u op te kunnen nemen ter verstrekking van de door u opgevraagde informatie en om onze  dienstverlening uit te kunnen voeren

-om betalingen, cursussen, trainingen, bestellingen danwel afgenomen diensten af te wikkelen

-als wettelijke verplichting, zoals gegevens benodigd voor het opstellen van de belastingaangifte.

3. Bewaartermijn:

Keys for cars Zeeland verwerkt en bewaart de in punt 2 genoemde persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. Een bewaartermijn van 7 (zeven) jaar wordt aangehouden voor de jaaropgave Belastingdienst.

4. Delen van persoonsgegevens met derden: 

Keys for cars Zeeland verstrekt uitsluitend aan derden datgene wat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:

5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Keys for cars Zeeland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Keys for cars Zeeland gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met deze verwerker, Administratiekantoor Beeke van Belzen, is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

6. Cookies, en/of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: 

Keys for cars Zeeland gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw gegevensdrager. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Tevens kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle eerder opgeslagen informatie via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Inzagerecht, verwijdering, vragen, klachten: 

7.1 Via info@keysforcarszeeland.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te laten wijzigen of verwijderen. Keys for cars Zeeland zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 4 (vier) weken na ontvangst hiervan informeren.

7.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie via info@keysforcarszeeland.nl.

7.3 Eventuele vragen en opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de administratie via info@keysforcarszeeland.nl

8. Aanpassingen privacybeleid. 

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website bekend worden gemaakt. Geadviseerd wordt regelmatig het privacybeleid te bekijken.